Ons verenigingsgebouw

Op 7 juli 1892 kwamen zes zusters van de “Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijke Kind“ uit Amsterdam voor de pas te vormen ”Voorzienigheid van Ulft” naar Ulft toe.

De zusters zullen hier een leer-brei en naaischool opzetten.
De zusters werden eerst gehuisvest in het huisje van Nazareth, dat stond op de plaats waar nu Tattoo Henny en de Turkse kapper zitten.

Maar dat huisje werd al spoedig te klein en men begon te denken aan een nieuw klooster op de huidige plek.
De eerste werkzaamheden aan het nieuwe klooster begonnen in 1901 en in januari 1902 werd het klooster met school ingewijd en op 1 februari werd de school in gebruik genomen.
Een van de lokalen in de school was in gebruik als bewaarschool.

Weldra bleek dat de school zo druk bezocht werd, want de kinderen kwamen niet alleen uit Ulft maar ook uit b.v. Voorst, dat de klassen zo vol waren dat men besloot om in demoestuin van het klooster een nieuwe bewaarschool te bouwen.
En zo werd het ook uitgevoerd: een fraai nieuw gebouw achterin de kloostertuin aan de rand van het haast open veld, het sloot de tuin (met speelplaats) als het ware af met aan de overkant het klooster en rechts de (toenmalige) kerk en links stond vroeger het St. Jozefgebouw, nu staan er appartementen.
Het schooltje had een ruime dubbele voordeur in een portaal, daarachter een brede gang met aan de muren de kapstokhaken, links en rechts een lokaal en aan het eind van de gang en een uitbouwtje de wc-tjes.

De nieuwe bewaarschool (voor jongens en meisjes) werd op 1 maart 1911 ingewijd door pastoor Hoorneman.

De bewaarschool had 2 lokalen. Het linkerlokaal (waar nu de bar staat) was de eerste klas. Het rechterlokaal (nu oefenruimte) was de tweede klas.
De schooltijden waren gelijk aan de andere scholen, dat was makkelijk want dan konden de oudere kinderen de kleuters mee naar huis of school nemen.
Om 9.00 uur luidde Zr. Cantia in het portaal de schoolbel en om 12.00 uur was de morgen voorbij.
´s Middags was er dan nog school van half 2 tot half 4.
Het was een echte bewaarschool, de dingen die er gedaan werden waren o.a., het uitpikken van plaatjes uit oude reclamefolders van de DRU en Becking en Bongers, en als er plaksel was dan werden de plaatjes opgeplakt. Ook kwamen er soms repen gekleurd papier van de drukkerij en dan werden er muizentrapjes of matjes van gevlochten. Een andere bezigheid was langs het lijntje borduren, ook werd er gezongen en veel gebeden.
Er werd niet gespeeld eenvoudig omdat er geen speelgoed was. Met het speelkwartier konden de kinderen op de speelplaats spelen.

Coba

Wie kende Coba niet?
Zij was geen non maar als kind in het tehuis voor verlate meisjes gekomen en omdat ze geen familie had is ze tot haar dood in het klooster gebleven. Een vrouwtje, klein van stuk vormde samen met zuster Cantia, ook klein van stuk, de leiding van de bewaarschool.
Coba was de “plasjuffrouw” ze hielp de kleuters met de broekjes omlaag en weer omhoog. Een opbeurende baan.

Oorlogstijd

Ook de oorlog ging niet ongemerkt aan de bewaarschool voorbij.
In het begin van 1944 bleef de school enkele maanden gesloten wegens gebrek aan hout en kolen. Op 30 september 1944 moesten de zusters de bewaarschool afstaan aan de Duitsers die van de lokalen een werkplaats en een magazijn van maakte.
Na de bevrijding in april 1945 werd de bewaarschool gebruikt om slachtoffers van kamp Rees te verzorgen. De mensen moesten ontsmet en ontluisd worden en hun wonden werden behandeld.

lourdesgrot ulft

Foto uit 1944: er is aan de buitenkant van het gebouw nauwelijks iets veranderd

Lourdesgrot

De Lourdesgrot, met het beeld van de H. Maagd Maria, stond aan de linkerhoek van de bewaarschool.
Deze grot werd in 1935 door de Fam. Bongers (van Becking en Bongers) geschonken aan het klooster. Op 4 november van dat jaar werd om 3 uur, door de EW. Pastoor, de grot plechtig ingewijd.
Jarenlang werden de schoolfoto´s van de bewaarschool en die van de communicantjes (klein aannemen) hier voor de Lourdesgrot gemaakt.

Foto Schooljaar 1952-1953 voor de Lourdesgrot.

Vernieuwing

Door de babyboom na de oorlog steeg het aantal kleuters zo sterk dat er een derde lokaal in het St. Jozefgebouw er bij kwam. Op de plaats van het derde lokaal zit nu Tattoo Henny. Toen in 1956 de overheid de bewaarscholen gingen subsidieerden werd de naam in kleuterschool veranderd.
Nog steeds groeide het aantal kleuters zo sterk dat men besloot om een nieuwe kleuterschool met 4 lokalen er bij te bouwen. Samen met de bewaarschool waren dat dus zes lokalen
Eind jaren zestig daalde het aantal kleuters zodat 4 lokalen genoeg waren.
De bewaarschool werd toen gebruikt voor gymnastieklessen aan de kleuters.
Ook werden in de jaren 1973/74 Discussieavonden voor de jeugd gehouden.
Toen de bewaarschool niet meer nodig was voor de gymnastieklessen voor de kleuters, besloten de zusters het gebouw te verkopen.

ULVETE

De volksdansgroep Ulvete zocht onderdak voor hun activiteiten en klopte bij de gemeente aan. De gemeente kocht de oude bewaarschool en na een interne verbouwing werd op 15 mei 1976 gebouw betrokken door Ulvete. Er werd er niet alleen gedanst maar er werd ook nog gezongen door het koor Ulvete-Amudai.
Door gebrek aan onderhoud zag de bewaarschool en het klooster er haveloos uit.
In der jaren negentig ging het gerucht in Ulft de ronde dat het klooster en de bewaarschool gesloopt zou worden.
Maar het klooster werd gered doordat er een sociaal-cultureelcentrum “De Sluseborch” in kwam en het werd op Gemeentelijke Monumenten lijst gezet.
Maar voor de oude bewaarschool werd nog een oplossing gezocht.

Van Bewaarschool naar Verenigingsgebouw Sint Hubertus

Het schuttersgilde “Sint Hubertus” had de “Smeltkroes” als thuishonk maar een eigen verenigingsgebouw was  een grote wens.
Die mogelijk diende zich aan toen de gemeente een goede invulling zocht voor de bewaarschool nu het Klooster bleef bestaan.
Een groep bouwspecialisten van het Gilde bekeken of het mogelijk was om de oude bewaarschool om te toveren naar een passend verenigingsgebouw. Zij zagen dat wel zitten en na een speciale ledenvergadering werd besloten de uitdaging aan te gaan.
De bewaarschool werd gekocht van de gemeente, maar de voorwaarden waren niet mals.
Omdat ook de bewaarschool op de Gemeentelijk Monumenten lijst werd gezet moest het gilde de buitenkant van het gebouw weer in de oorspronkelijk staat terug brengen, maar van binnen hadden ze wat meer vrijheid. Ook moest Ulvete er blijven kunnen oefenen.
Met veel inzet, in tijd, mankracht en geld is dat op schitterde wijze gebeurd.
Zo´n huzarenstukje bleef natuurlijk niet onopgemerkt, want op 9 september 1995 kreeg het schuttersgilde “Sint Hubertus” de Monumentenprijs 1995 uitgereikt.
Er staat nu weer een gebouw in Ulft wat de historie uitstraalt.
Op 4 februari 1995 werd de bewaarschool in gebruik genomen als ons verenigingsgebouw en op 17 april daaropvolgend werd het officieel geopend.

De historie van ons verenigingsgebouw werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het gebouw opgetekend door Gert Wanders.