Gouden Speld

Tijdens de Gildedagen afgelopen jaar heeft Corry Wijkamp zijn Gouden Speld overgedragen aan Gerrie Geerts. Hiermee is Gerrie officieel benoemd als drager van de Gouden Speld van ons Gilde.

De Gouden Speld is in 1980 in het leven geroepen en geschonken aan ons Gilde door oud bestuurslid Albertus Putman. Zijn bedoeling was om de Speld als bijzondere waardering uit te reiken aan een persoon binnen ons Gilde die voor zijn inzet en houding ten aanzien van het Gilde en haar leden, een actieve, stuwende en inspirerende rol vervult. De Gouden Speld mag gedragen worden zolang deze persoon dat wil en hij/zij mag zelf een waardig opvolger aandragen bij het bestuur, die dan een passend moment zal zoeken om de Gouden Speld over te dragen.

Corry heeft de Gouden Speld overgedragen aan Gerrie. Gerrie kwam al jong bij ons Gilde en heeft zich al die jaren verdienstelijk gemaakt. Zo heeft hij jaren met de dieptrom, kleine en grote trom meegelopen. Al snel kwam Gerrie bij het bestuur, in de feestcommissie en later de kermiscommissie. Hij werd onder andere verantwoordelijk voor het opbouwen van de feesttenten en alles wat daarbij komt kijken. Bij de verbouwing van het clubgebouw was hij iemand die vaak het voortouw nam en veel werk verzette.
“Daar heb ik ontzettend veel respect voor”, aldus Corry in de bijbehorende oorkonde voor Gerrie. “Bij de bouw van de bergruimte was hij de man die alles aanpakte, van de fundering tot de nok van het dak. Laat ik vooral het prachtige hekwerk eromheen niet vergeten.”

Corry droeg de Gouden Speld met een emotionele speech over aan Gerrie.

Dragers Gouden Speld:
2023 – heden: Gerrie Geerts
Corry Wijkamp
René Teunissen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *