Ereleden tijdens de Algemene Jaarvergadering

Op 12 januari hebben onze leden tijdens de Algemene Jaarvergadering, op voordracht van het bestuur, 5 leden benoemd als Erelid van de vereniging.
Theo Jansen, Hans Kraan, Jos Cornelissen, Gerrie Geerts en Martin Helmink kregen het erelidmaatschap met de bijbehorende medaille en oorkonde vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Theo Jansen had 11 jaar een bestuursfunctie, onder andere als secretaris. Bij de vendeliers was hij jarenlang vaste kracht als voordraaier en instructeur en hij heeft veel betekend binnen het (technische) onderhoud van ons verenigingsgebouw.

Hans Kraan was 17 jaar actief binnen het bestuur, onder andere als penningmeester. Hij was vaandelcommandant en is nog steeds actief bij de schutters als teller.

Jos Cornelissen is bestuurslid vanaf 1976 en was in 1987 en 2000 voorzitter. Hij was medeverantwoordelijk voor de omschakeling naar drumfanfare en het opzetten van een majorettepeloton. Ook was Jos de initiatiefnemer van de aankoop van ons gildegebouw. Jos is nog steeds actief in het bestuur als penningmeester.

Gerrie Geerts werd in 1980 bestuurslid en was onder andere belast met de kermisverpachting en afgevaardigde namens de activiteitencommissie van Sint Hubertus. Hij was bestuurslid tot 2005, meer dan 25 jaar. Gerrie is nog steeds actief binnen de technische commissie en bij het onderhoud van het gebouw.

Martin Helmink was 17 jaar actief in het bestuur en als tambour-maître 35 jaar het gezicht van de vereniging. Hij was medeverantwoordelijk voor de omschakeling naar drumfanfare en het opzetten van een majorettepeloton. Martin zorgt ervoor dat alle leden een verjaardagskaart krijgen en voor extra inkomsten door het regelen van de Lotto.

Deze leden zijn elk meer dan 50 jaar lid van Sint Hubertus Ulft en hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van onze vereniging. De benoeming ging gepaard met de overhandiging van een oorkonde en een medaille met inscriptie. Opdat zij bij de aanblik ervan herinnerd zullen worden aan deze blijk van waardering van de vereniging.
Eerder werd Corrie Wijkamp tot erelid benoemd.

Op de foto: Gerrie Geerts, Hans Kraan, Martin Helmink en Jos Cornelissen. Theo Jansen was helaas afwezig.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *