Kermis 2022

Van zaterdag 9 juli tot en met dinsdag 14 juli viert Schuttersgilde St. Hubertus kermis in Ulft Centrum. Er wordt op het kermisterrein aan het Kennedyplein weer een tent geplaatst en er is voor live muziek gezorgd.

Vrijdagavond wordt er begonnen met het Pleinconcert; een concert van het jeugdorkest en de drumfanfare met medewerking van de Strangzangers en Over de Rooie. Aanvang is 20.00 uur in de tent op het Kennedyplein. 

Op zaterdag wordt om 16.00 uur de familiekermis geopend, waarna het gilde vertrekt richting de schutters mast bij de kruising Ir. Sassenstraat-Debbeshoek om samen met zusterverenigingen De Eendracht en St. Joris de kermis officieel om 16.30 uur te openen.
’s Avonds is er feest in de tent met DJ Robert-Jan!

Op zondag is vanaf 13.00 uur de familiekermis geopend.

Vanaf 14.00 uur is een rondgang door het centrum van Ulft m.m.v. Harmonie Ulft, Schützenverein St. Martin Benninghausen en Schutterij De Eendracht Etten. Met een vendelhulde aan de bewoners van Azora, Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Meulenbeek. Na afloop van de rondgang is er live muziek met TRIO Free Fall.

Maandagmorgen treedt het gilde om 6.00 uur aan voor de reveille. Om 13.00 uur is de familiekermis geopend en zijn er de schietwedstrijden, waarbij er door jeugd en volwassenen gestreden wordt om de titel ”kermiskoning”. Dit alles met gezellige feestmuziek van Tonnie Magendans.

Op dinsdag is vanaf 14.00 uur de familiekermis geopend. 

Alle kermisactiviteiten van Sint Hubertus zijn gratis toegankelijk.

Overlijden Theo Jansen

Gisterenavond heeft ons het bericht bereikt dat op 9 november ons erelid Theo Jansen is overleden.
Zijn overlijden kwam voor ons toch nog onverwacht. Met hem verliezen we een vendelier in hart en nieren. Theo trad in 1968 toe tot ons vendelierskorps en was meer dan 40 jaar actief als vendelier. Theo was voordraaier en later tevens instructeur van de vendeliers.

Theo was actief binnen het bestuur en had een grote inbreng in de realisatie van ons verenigingsgebouw. Naast vendelier was hij ook een vakbekwaam timmerman. Theo is dan ook zolang hij kon lid geweest van de onderhoudsploeg van het gebouw. Toen het lichamelijk niet meer lukte om te vendelen werd hij vrijwilliger voor de bardienst op de vrijdagavond.

Voor zijn vele verdiensten kreeg hij een Federatieve Onderscheiding en werd hij in 2020 benoemd tot erelid van ons Gilde.

Op maandagavond 15 november zullen wij hem onze laatste eer bewijzen.

theo jansen

In memoriam:
Theo Jansen
16 november 1946 – 9 november 2021

Koninklijke Erepenning voor Sint Hubertus tijdens jubileumweekend

Afgelopen weekend hebben wij ons 100-jarig jubileum gevierd. Vrijdagavond begon het feestweekend met Høken met de Heinoos en de Paloma’s in de feesttent op het Kennedyplein.

Zondagochtend hebben we het keizerspaar Sjon en Sandra Sewalt afgehaald. Aansluitend werd het jubileum gevierd met een receptie en een concert van het muzikale deel van het Gilde: de drumfanfare.

Tijdens onze jubileumreceptie ontvingen wij vanwege ons 100-jarig bestaan de Koninklijke Erepenning uit handen van onze burgemeester Otwin van Dijk.

Aansluitend waren en veel oud-koningen en oud-jeugdkoningen van het Gilde aanwezig en streden zij tijdens de schietwedstrijden om de keizerstitel. Hierbij werden Robert Marcus als de nieuwe keizer en Roel Marcus als de jeugdkeizer gehuldigd.

Meer foto’s zijn te zien op onze Facebookpagina.

100 jaar Sint Hubertus Ulft – Jubileumfeest

Op 13 juni 2020 bestond het Schuttersgilde Sint Hubertus 100 jaar. Een prachtige mijlpaal, waar helaas door de toen geldende maatregelen alleen in zeer kleine kring bij stil is gestaan. Nu is het tijd om het jubileum te vieren met alle Ulftenaren en belangstellenden.

Op vrijdagavond 5 november staan de Heinoos en de Paloma’s in de feesttent op het Kennedyplein. De Heinoos brengen onder de noemer “Høken met de Heinoos” een eerbetoon aan de grondleggers van de dialectmuziek: Normaal. De Paloma’s brengen een mooi stukje “olderwetse” piratenmuziek. Kaarten voor dit feest zijn te bestellen via FlexTickets voor € 12,50 per stuk.

Op zondag 7 november maken wij om 9.30 uur een rondgang door Ulft. Aansluitend volgt een jubileumreceptie en een concert van onze drumfanfare. Na afloop zijn er diverse schietwedstrijden, waaronder het keizerschieten voor oud-koningen en oud-jeugdkoningen van Sint Hubertus. De huidige keizer Sjon Sewalt zal deze middag zijn keten overgeven aan de nieuwe keizer.

Een geldige coronapas is verplicht bij het betreden van het terrein.

Programma weekend:

Donderdag 4 november
Leden kunnen hun vooraf bestelde kaarten voor vrijdagavond ophalen en munten tegen ledenprijs kopen van 20.00-22.00 uur in het verenigingsgebouw

Vrijdag 5 november
19.00-24.00 uur: Feestavond met De Paloma’s en de Heinoos in de feesttent op het JF Kennedyplein. Kaarten in de voorverkoop € 12,50 verkrijgbaar via FlexTickets, aan de deur € 15,-

Zondag 7 november
9.30 uur: rondgang door Ulft, afhalen keizerspaar Sjon en Sandra Sewalt
10.00 uur: inloop jubileumreceptie voor genodigden, leden, steunende leden, partners en belangstellenden
10.30 uur: start jubileumreceptie
12.00 uur: concert drumfanfare voor alle belangstellenden
Aansluitend keizerschieten en jeugdkeizerschieten.


Bij het betreden van het terrein is een geldige coronacheck verplicht.

Jubilarissen tijdens de Gildedagen

Afgelopen weekend hebben we onze jaarlijkse Gildedagen gevierd. Zaterdagavond begonnen de Gildedagen met een prachtige mis in de Petrus en Pauluskerk en een feestavond in het verenigingsgebouw.

Zondagochtend heeft het Gilde Koningspaar Harold en Bianca Wilke en Jeugdkoningin Jodi Huntink afgehaald en samen een ontbijt gegeten. Tijdens het ontbijt werden de jubilarissen van de afgelopen twee jaar gehuldigd. De de jubilarissen die 12,5 jaar lid zijn; Tom Sewalt, Freddy van der Heiden, Christien Sewalt, Maarten Hendriksen, Anke van Langen en Petra Aalders.
De overige jubilarissen; George Jansen 25 jaar lid. Wilbert Kleinheerenbrink, Laura Kuster, Willy Mulder en Roy Nas; 30 jaar lid. Jan Aalders, Astrid Geerts, Theo Mentink en Esther Mentink zijn 35 jaar lid. Erelid van het Gilde Corrie Wijkamp werd gehuldigd vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap.
Een groot aantal leden kreeg hun Hubertusspeldje, omdat ze een jaar geüniformeerd zijn.
Hierna vonden de schietwedstrijden plaats en werd er bij de jeugd de hals afgeschoten door Jody Huntink, linkervleugel Floor Wijnia, rechtervleugel Sterre Lakwijk, staart Britt van ’t Hul en de romp door Mara Daals. Bij de volwassenen won Ramon Bleumer de hals, Arie Roelofsen de linkervleugel, Silja Vaags de rechtervleugel, Sandra Sewalt de staart en Theo Mentink de romp.
Hierna hebben we de Gildedagen afgesloten met een diner.

Gildedagen 25-26 september 2021

We mogen weer! Eindelijk hebben we weer ons “normale” programma tijdens de Gildedagen. Een klein beetje aangepast is het wel, want onze hoogheden Harold en Bianca Wilke en Jodi Huntink blijven nog tot de Gildedagen van volgend jaar in hun positie.
Op zaterdag 25 september beginnen de Gildedagen met een Gildemis in de Petrus en Pauluskerk. De Mis begint om 18.00 uur, wordt muzikaal omlijst door onze drumfanfare en is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden. Aansluitend is er een serenade voor pastoor, kerkbestuur en parochianen. ’s Avonds is er een feest voor leden in het verenigingsgebouw.
Zondag 26 september begint om 9.00 uur met een rondgang door het centrum van Ulft en een serenade aan het koningspaar, jeugdkoning en de ereleden. Tijdens het gezamenlijke ontbijt worden de jubilarissen gehuldigd. Aansluitend zijn er diverse schietwedstrijden op het plein bij ons verenigingsgebouw. We sluiten de Gildedagen af met een diner.

Kermis in Corona-tijd 2020

Wij zouden afgelopen weekend eigenlijk onze jaarlijkse kermis vieren. Met twee muzikale rondgangen volgens de coronamaatregelen werd toch stilgestaan bij het feest nu veel activiteiten geen doorgang konden vinden.

“Op deze manier willen we toch nog iets doen”, aldus Marcel Sewalt, voorzitter van Schutterij Sint Hubertus. “Juist om ervoor te zorgen dat de leden bij elkaar kunnen komen, om de banden aan te halen en te versterken. Maar ook hier doen we dat op afstand.” Volgens muzikant Robert Marcus wordt de kermis en het samenzijn node gemist: “Zo probeer je toch met alle leden wat leuks te kunnen doen.” Ondanks dat er weinig ruchtbaarheid aan de rondgangen was gegeven, werd de optocht volgens Marcus enthousiast ontvangen: “Het is leuk dat mensen spontaan naar buiten komen om te kijken.”

Ook de muzikanten konden volgens voorzitter Marcel Sewalt niet wachten om weer samen muziek te maken: “We zouden om half vijf verzamelen, maar de meesten stonden hier al om vier uur te popelen. We zien elkaar nu weer, spreken elkaar weer en kunnen weer gezellig een biertje drinken.” Sewalt spreekt over geslaagde rondgangen: “De leden kunnen weer muziek maken, de vendeliers kunnen weer vendelen en de schutters kunnen weer schieten. Alle leden hebben er veel plezier aan beleefd.”

Hopelijk hebben jullie ervan genoten en toch een beetje het Kermis-gevoel gekregen! 😉

Jubileum: 100 jaar Sint Hubertus

Op 13 juni, 100 jaar geleden, zag onze vereniging het levenslicht.
100 jaar waarin wij een grote plek hebben ingenomen in de Ulftse gemeenschap.
Proost! Op de vereniging, ons verleden en op onze toekomst, waarin we hopelijk snel allemaal samen ons jubileum kunnen vieren.

Ereleden tijdens de Algemene Jaarvergadering

Op 12 januari hebben onze leden tijdens de Algemene Jaarvergadering, op voordracht van het bestuur, 5 leden benoemd als Erelid van de vereniging.
Theo Jansen, Hans Kraan, Jos Cornelissen, Gerrie Geerts en Martin Helmink kregen het erelidmaatschap met de bijbehorende medaille en oorkonde vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Theo Jansen had 11 jaar een bestuursfunctie, onder andere als secretaris. Bij de vendeliers was hij jarenlang vaste kracht als voordraaier en instructeur en hij heeft veel betekend binnen het (technische) onderhoud van ons verenigingsgebouw.

Hans Kraan was 17 jaar actief binnen het bestuur, onder andere als penningmeester. Hij was vaandelcommandant en is nog steeds actief bij de schutters als teller.

Jos Cornelissen is bestuurslid vanaf 1976 en was in 1987 en 2000 voorzitter. Hij was medeverantwoordelijk voor de omschakeling naar drumfanfare en het opzetten van een majorettepeloton. Ook was Jos de initiatiefnemer van de aankoop van ons gildegebouw. Jos is nog steeds actief in het bestuur als penningmeester.

Gerrie Geerts werd in 1980 bestuurslid en was onder andere belast met de kermisverpachting en afgevaardigde namens de activiteitencommissie van Sint Hubertus. Hij was bestuurslid tot 2005, meer dan 25 jaar. Gerrie is nog steeds actief binnen de technische commissie en bij het onderhoud van het gebouw.

Martin Helmink was 17 jaar actief in het bestuur en als tambour-maître 35 jaar het gezicht van de vereniging. Hij was medeverantwoordelijk voor de omschakeling naar drumfanfare en het opzetten van een majorettepeloton. Martin zorgt ervoor dat alle leden een verjaardagskaart krijgen en voor extra inkomsten door het regelen van de Lotto.

Deze leden zijn elk meer dan 50 jaar lid van Sint Hubertus Ulft en hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van onze vereniging. De benoeming ging gepaard met de overhandiging van een oorkonde en een medaille met inscriptie. Opdat zij bij de aanblik ervan herinnerd zullen worden aan deze blijk van waardering van de vereniging.
Eerder werd Corrie Wijkamp tot erelid benoemd.

Op de foto: Gerrie Geerts, Hans Kraan, Martin Helmink en Jos Cornelissen. Theo Jansen was helaas afwezig.

Harold Wilke nieuwe koning tijdens de Gildedagen

Wat hadden we prachtig mooi weer deze dagen.
Zaterdag begonnen we met de gildemis in het Petrus en Paulus kerk,
Daarna vendelhulde aan de parochie.
In de tent was er een huldiging van Martin Helmink; 50 jaar lid van deze geweldige club.
De feestelijkheden gingen met muziek van Free Line tot in de kleine uurtjes door.

De zondag begon met het ophalen van de Koning, Koningin en Jeugdkoningin, Theo en Esther Mentink en Tessa, bij ons Keizerspaar Sjon en Sandra Sewalt.
Tijdens de rondgang hebben we een groet gebracht aan Thea en Willy Mulder.

Jubilarissen

50 jaar lid: Martin Helmink
25 jaar lid: Nardi van Wijngaarden en Wilbert Anthonijsz
12/5 jaar lid: Robert Marcus

Prijs vogelschieten Jeugd

Hals: Britt Bleumer
R Vleugel: Luuk Croes
L Vleugel en Staart: Job Feukkink

Prijs vogelschieten Senioren

Openingsschot door Wethouder Ria Ankersmit
Hals: Johan Engel
Staart: Wilco van het Hull
L Vleugel: Sandra Sewalt
R Vleugel: Patrick Rougoor
Romp: Richard Gunsing

Jeugdkoningin St Hubertus 2019/2020
Jodi Hunting

Koning St Hubertus 2019/2020
Harold Wilke