Afscheid Jos Cornelissen als penningmeester

Vanochtend vond onze algemene ledenvergadering plaats. De plannen voor het komende jaar zijn met onze leden doorgenomen en er wordt met instemming van onze leden een officierenkorps aan ons gilde toegevoegd.

Tijdens de jaarvergadering is onze aftredend penningmeester Jos Cornelissen bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Hij zal worden opgevolgd door Sieneke Bleumer.
Jos is in 1968 bij Sint Hubertus gestart als tamboer. In 1976 werd hij bestuurslid, waar hij de functies van secretaris, voorzitter (2x) en penningmeester heeft mogen bekleden. Jos is een van de gangmakers van ons gilde. Niet alleen tijdens feestjes, maar ook als hij zaken ziet die beter of anders kunnen. Hij was nauw betrokken bij het opzetten van de drumfanfare en de majorettes. Tevens was hij initiatiefnemer voor de aankoop van ons verenigingsgebouw en stond hij aan de wieg van veel activiteiten die nog steeds plaatsvinden.
Wil je iets weten over het verleden van ons gilde? Jos is ons wandelend archief. Hij heeft in de loop der jaren enorm veel informatie verzameld over het ontstaan en de levensloop van ons gilde en heeft heel veel anekdotes paraat, die hij op de voor hem zo kenmerkende manier, over zijn bril kijkend verteld.
Voor zijn inzet heeft Jos verschillende onderscheidingen ontvangen, hij is in het bezit van alle eremedailles binnen ons Gilde en werd in 2020 benoemd als erelid. De Gelderse Federatie van Schuttersgilden onderscheidde hem met de Zilveren Kroon en de Gouden Kroon.
Hij gaf vanochtend aan dat dit alles niet kon zonder de steun van zijn vrouw Gusta.
Wij bedanken Jos voor zijn jarenlange inzet en hopen hem nog lang als lid en vraagbaak binnen ons gilde te mogen hebben.