Het bestuur van Sint Hubertus Ulft

Patrick van Wijngaarden

Voorzitter

Sieneke Bleumer

Penningmeester

Roel Marcus

Secretaris

Robert Marcus

Afgevaardigde Drumfanfare

Jacqueline Huntink Stern

Afgevaardigde Marketentsters

Marcel Sewalt

Afgevaardigde Schutters

Ton Knaven

Afgevaardigde Vendeliers/Bielemannen

Erwin Bergervoet

Afgevaardigde AC

Gerry Helmink

Gebouwcoördinator

Laura Kuster

Afgevaardigde PR/Sponsoring