Vendeliers

Het vaandel Het vaandel is net als bij iedere vereniging het herkenningsteken van de schutterij. Sinds mensenheugenis speelt het vaandel een belangrijke rol, zowel in de samenleving alsook binnen de legers. De Romeinen kenden reeds hun ‘signum bello’ ofwel het strijdteken dat de aanvoerder symboliseerde. Hij vormde de ‘vlag’ waaronder de soldaten zich schaarden. Zolang deze boven het krijgsgeweld wapperde, putte men moed en hoop. Viel het vaandel in de handen van de vijand, was alles verloren. Nog steeds symboliseert het vaandel trouw aan en eerbied voor kerk en vaderland. Op dat vaandel is nagenoeg zonder uitzondering de naam van het gezelschap, de datum van oprichting en een afbeelding van de beschermheilige of schutspatroon geborduurd. Nog steeds is het een ‘doodzonde’ wanneer het vaandel de grond raakt. Slechts de koning(in), paus en bisschoppen mogen bij bijzondere gelegenheden over het vaandel schrijden.
De vendeliers oefenen op de zaterdagmiddag vanaf 17.30 uur bij het verenigingsgebouw. De instructie is in handen van de vendelcommandant Patrick Rougoor, de opleiding wordt verzorgd door Gerry Helmink en Wilbert Anthonijsz ondersteund door de andere vendeliers. De vendeliers zijn een mooie gezellige groep, die op enthousiaste wijze naar de wedstrijden toe werkt. Tevens levert de vendelgroep hun bijdrage aan alle officiële uitnodigingen die het Gilde ontvangt, niet alleen bij feestelijke gebeurtenissen maar ook bij verdrietige gebeurtenissen staat de groep klaar, altijd volgens het devies: broederschap, trouw en dienstbaarheid.