Marketentsters

Sinds 2011 hebben we binnen het Schuttersgilde Sint Hubertus een Marketentster-groep. Wat is een Marketentster en wat is haar taak? Om op deze te kunnen antwoorden moeten we teruggaan in de tijd. Legereenheden die te velde trokken werden vaak vergezeld van een dame die de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een borreltje en een hartig hapje. Het leger kende toendertijd nog geen eigen kantinedienst. Tijdens het verblijf in de kazerne verzorgden de Marketentsters de soldatenkantine en verrichtten ook werkzaamheden als het wassen en onderhouden van de kleding van de soldaten. In de 19e eeuw werd in het Nederlandse leger de functie van Marketentster aan strikte regels gebonden. Zo werd o.a. bepaald dat de Marketentster getrouwd moest zijn met een lid van het onderdeel. Ook werd vastgelegd wat zij mocht verkopen en tegen welke prijs. Naast een uniform dat een sterke gelijkenis vertoonde met dat van haar eenheid, kreeg de Marketentster ook een penning waarop haar naam en schutterij was vermeld. Verwijzend naar het feit dat vele schutterijen een uniform dragen, was het daarom niet zo verwonderlijk dat de dames, die de functie van Marketentster op zich namen, ook gestoken werden in een uniform dat lijkt op de kleding van de rest van de schutterij. Eveneens verwijzend naar de taak van Marketentsters in vroeger dagen, tellen heden ten dagen vele schutterijen een of meer Marketentsters die de schutterij vergezellen met hun mandje gevuld met brood, kaas en worst en een vaatje gevuld met jenever, vieux of een kruidenbitter. Zij komen regelmatig bij elkaar en zijn present tijdens alle officiële gebeurtenissen waarbij het Gilde aanwezig is.