Historie

Bij de stichting van de H.H. Petrus en Paulusparochie in 1845, werd ook een geregelde kermisviering ingevoerd. Dit werd tot 1920 georganiseerd door een "compagnie", een groepje van zes mannen die als officier/kermiscommissie ("Gilde") optraden. Uit deze kermiscommissie werd in 1920 het Schuttersgilde Sint Hubertus opgericht. De activiteiten van het Schuttersgilde beperkte zich niet alleen tot het organiseren van de kermis, maar het trad ook op tijdens andere parochiële gebeurtenissen. Na de Tweede Wereldoorlog vond de heroprichting plaats. Bij de stichting van de H.H. Petrus en Paulusparochie in 1845, werd ook een geregelde kermisviering ingevoerd. Dit werd tot 1920 georganiseerd door een "compagnie", een groepje van zes mannen die als officier/kermiscommissie ("Gilde") optraden. Uit deze kermiscommissie werd in 1920 het Schuttersgilde Sint Hubertus opgericht. De activiteiten van het Schuttersgilde beperkte zich niet alleen tot het organiseren van de kermis, maar het trad ook op tijdens andere parochiële gebeurtenissen. Na de Tweede Wereldoorlog vond de heroprichting plaats.
In 1995 werd overgegaan tot de koop van de oude bewaarschool op het plein achter het Klooster in Ulft. Deze werd geheel gemoderiseerd en is thans in gebruik als thuisbasis van het Gilde. Naar aanleiding van de restauratie kreeg het gebouw de Monumentenprijs van de (toenmalige) gemeente Gendringen. In 2002 werden de vendeliers Gelders Kampioen vendelen, er werd in 2006 gestart met het opleiden van jeugdvendeliers. In 2007 werd het plein bij het vereningsgebouw in samenwerking met de Gemeente opgeknapt en werd het interieur van het verenigingsgebouw gemoderniseerd. Ter gelegenheid van de opening van het plein werd door het Hubertusgilde een bankje bij een voor het plein zo karakteristieke boom aangeboden. Het Gilde is erg actief binnen de Ulftse samenleving, er worden diverse evenementen georganiseerd, het Lunapark op het Kennedyplein tijdens de Kermis, de Palmpaasoptocht en de viering van Koningsdag in Ulft Centrum. Tijdens de jaarlijkse Gildedagen in september wordt er gestreden om het koningsschap van het Gilde. Het Gilde trekt er op uit om deel te nemen aan diverse concoursen en brengt serenade's bij jubilea.